top of page
  • Кандидатстването в магистърските програми за учебната 2022/2023 г. ще бъде САМО ONLINE - https://fcml.kmk.uni-sofia.bg

(За допълнителна информация може да пишете на masters.semiospheres@gmail.com)

  • Прием на документи: 01 - 14 септември 2022 г.

  • Провеждане на приемни изпити и интервюта за МП „Семиотика, език и реклама“ (на английски език) -  15 септември, 10ч. Ректорат, 135a

You can find more information about applying to the MA in the "Admission" section of the website (to the left)
retro-collage-art-flamenco-girls-lightsa
bottom of page